O projektu

Lidé třídí, když je to pro ně jednoduché!

Společnost ASEKOL proto vyšla obyvatelům vstříc a připravila pro ně speciální sběrné nádoby určené pro odkládání drobných elektrozařízení a baterií – červené stacionární kontejnery.

Náklady na svoz a zpracování, stejně jako náklady na pořízení nádob hradí kolektivní systém ASEKOL.

Dotace ze Státního fondu životního prostředí

ASEKOL v rámci Operačního programu Životní prostředí získal od Státního fondu životního prostředí ČR finanční podporu pro nákup a instalaci dalších více než 1350 kusů kontejnerů. Ty byly rozmístěny do měst a větších obcí po celé České republice v období do června roku 2011. Další červené kontejnery jsou již financovány pouze společností ASEKOL. Instalace vždy probíhá na základě smlouvy mezi kolektivním systémem ASEKOL a konkrétní obcí.

Výsledkem tohoto ambiciózního a v rámci Evropy ojedinělého projektu je

  1. významné přiblížení sběrné sítě ke spotřebiteli
  2. a tím i snadnější vyřazování vysloužilých drobných elektrických a elektronických zařízení.

Kde najdete červené kontejnery?

Jejich umístění je orientované do hustě zalidněných částí měst u separačních stání na tříděný odpad, aby byl snadný přístup umožněn co největšímu počtu obyvatel.

Mapu kontejnerů naleznete ZDE