Koruna za kilo

Koruna za kilo byl charitativní projekt kolektivního systému pro zpětný odběr elektroodpadu ASEKOL, který byl s ohledem na legislativní změny ukončen k 31. prosinci 2020.

Koruna za kilo byla společnou aktivitou kolektivního systému pro zpětný odběr elektroodpadu ASEKOL a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP). Za každý kilogram starého elektra, které lidé vhodili do červených kontejnerů, obdržela NRZP od společnosti ASEKOL jednu korunu. Projekt si kladl za cíl podpořit hendikepované občany při získávání pracovních příležitostí. Projekt nastartoval v roce 2015 a úspěšně pokračoval do roku 2020, kdy musel být ukončen. Během 6 let trvání projektu Koruna za kilo podpořil ASEKOL Národní radu osob se zdravotním postižením částkou převyšující 4 000 000 Kč.

O projektu byla veřejnost informována mimo jiné grafikou umístěnou na červených kontejnerech pro sběr elektroodpadu. Grafiky umístěné na červených kontejnerech odkazující na projekt Koruna za kilo budou z červených kontejnerů postupně odstraňovány, a to v rámci údržby a modernizace sběrné sítě kolektivního systému pro zpětný odběr elektroodpadu ASEKOL.