Červená

Hledat červený kontejner

 Do stacionárních kontejnerů patří

mobilní telefony
IT zařízení
hobby nářadí
kuchyňské spotřebiče
elektronické hračky
baterie
Veškerá drobná vysloužilá elektrozařízení s maximálními rozměry 51x36x40 cm
Např. kalkulačky, rádia, přehrávače, sluchátka, fotoaparáty, videokamery, elektrické hudební nástroje,…

 Do kontejneru nepatří

televizory
monitory
zářivky a úsporné žárovky
komunální odpad
zdravotnický materiál
bio odpad
Nevhazujte elektrospotřebiče překračující rozměry vhozu, nebezpečný odpad, autobaterie, barvy, plasty, oleje,…

Společná aktivita kolektivního systému pro zpětný odběr elektroodpadu ASEKOL a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (NRZP). Za každý kilogram starého elektra, které lidé vhodí do červených kontejnerů, obdrží NRZP, jednu korunu. Projekt si klade za cíl podpořit hendikepované občany při získávání pracovních příležitostí.

Více informací